Disclaimer

Website

Bij de samenstelling van de inhoud van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie niet geheel correct is of dat deze na verloop van tijd veroudert. Aan het roer is dan ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van gebruik van informatie welke via deze website is verkregen.

Aan het roer behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website op ieder gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.

Niets van deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Aan het roer verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden zoals door druk, fotokopie, fax, overtypen of opslag in een geautomatiseerd gegevens bestand. Aanvragen van toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht via het contactformulier